Zaklopatica konoba Brain

Otok Lastovo: Počeo Poklad!

Napisala Anita Palada
Foto Anita Palada

Kako je počeo Poklad na otoku Lastovu?

Topovi su sa galija prašili sa svih strana. Bitka se nezaustavljivo širila, a katalonski gusari su se prema Korčuli probijali sa svih strana. Zauzeli su Korčulu! Read more

Read more