Baćinska jezera i konj na ispaši

Baćinska jezera ponovo zovu!

📜 Anita Palada
📸Anita Palada

Baćinska jezera – velebno odmorište ilirske kraljice Teute

Baćinska jezera, od Ploča udaljena svega 7 kilometara, od davnina slove kao sedam Teutinih bisera! Bijaše to ilirska kraljica za koju se govorilo da je mudrija Read more

Read more